Termeni de utilizare

 1. Acest acord – acord de utilizare (în continuare Acord) se încheie între CM-Fruct SRL, IDNO1010600026974, (Furnizor în continuare sau straus.md), și Utilizator.
 2. În conformitate cu acordul, Utilizatorul încredințează Furnizorului livrarea comenzii de la Partenerul/Parteneri și se obligă să achite serviciile livrării.
 3. În prezentul acord se utilizează următoarele noțiuni:
 4. Furnizor – CM-Fruct SRL, cel care oferă servicii de livrare a comenzilor întocmite cu ajutorul instrumentelor site-ului Furnizorului.
 5. Partener - persoană juridică sau întreprinderea individuală, care vinde mărfuri Utilizatorului.(restaurant, cafenea etc.)
 6. Utilizator - oricare persoană fizică sau juridică, care întocmește comanda cu scopul de a procura mărfurile Partenerului, cu ajutorul site-lui sau cererii Furnizorului.
 7. Site - site-ul Furnizorului în rețeaua Internet: www.straus.md, este sistema informațională a comenzilor, care oferă Utilizatorului posibilitatea de a căuta și comanda bucate gata, realizată de către partenerii straus.md. Site-ul este destinat pentru a aduce la cunoștință asortimentul de bucate și băuturi și săvîrșirea transportulcomenzilor către Utilizator. Site-ul www.straus.md execută primirea surselor bănești de la Utilizator ca și plata comenzii lor. Responsabilitățile pentru realizarea produselor, potrivit Comenzii întocmite, apar direct de la Partener straus.md
 8. Servicii - oferirea accesului gratuit la materialele site-ui Furnizorului, pentru a lua cunoștință cu asortimentul bucatelor și băuturilor Partenerilor, întocmirea și livrarea comenzii.
 9. Comandă – oferta Utilizatorului de a presta servicii de livrare și realizare a produselor Partenerului / Partenerilor corespunzătoare numărului bucatelor si băuturilor solicitate, modului și mărimii achitării. Comanda se înregistrează prin intermediul site-lui și se consideră primită, dacă ea este confirmată de către Furnizor sau Partener, în cazul în care Partenerul înfăptuiește livrarea desinestătător.
 10. Anexa – programa predestinată familiarizării cu asortimentul de bucate și băuturi, executării comenzii de către Furnizor, care funcționează potrivit platformei mobile, repartizate de către Furnizor (informații despre condițiile furnizării se indică pe Site).
 11. Acest acord se consideră încheiat din momentul săvârșirii de către Utilizator a unora din următoarele fapte concludente:
 12. înregistrarea pe site-ul www.straus.md
 13. înregistrarea comenzii de către Utilizator fără autorizația Site-ului.
 14. înregistrarea comenzii prin telefonul Centrului de Contact straus.md
 15. Acest acord se egalează cu contractul redactat în scris. Încheierea acordului relevă faptul că Utilizatorul, s-a familiarizat și este de acord în totalitate și indiscutabil cu condițiile prezentului acord, inclusiv în ceea ce privește acceptul ca straus.mdsă prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului, în condițiile prevăzute în articolele 38-50 precum și în acordul pentru a primi e-mail, sms și alte tipuri de corespondență cu caracter informațional și conținut publicitar, inclusiv de la Partenerii straus.md
 16. Nici una dintre părțile participante la acord nu va aplica acțiuni ilegale după familiarizarea cu prezentul acord (cum ar fi furnizarea de informații false), și fiecare parte poate folosi mijloacele apărării și poate ataca în judecată pentru încălcarea prezentului acord.
 17. Condițiile acordului sunt:
 18. Utilizatorul, efectuând comanda, își exprimă acordul de a primi serviciile Furnizorului și să achite pentru ele.
 19. Utilizatorul acordă Furnizorului date veridice despre sine.
 20. Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica orice informație furnizată de către Utilizator.
 21. Datele de înregistrare a utilizatorilor sunt supuse prevederilor Legii R. Moldova cu privire la secretul comercial și protecția datelor cu caracter personal
 22. Furnizorul se obligă să închidă accesul la informațiile personale, oferite de către Utilizator, pentru persoanele din afară.
 23. Furnizorul se obligă să livreze comanda.
 24. Utilizatorul se obligă să achite pentru serviciile prestate de către Furnizor.
 25. Utilizatorul este de acord cu faptul că toate serviciile sunt oferite ,,ca atare" și că furnizorul depunând toate eforturile necesare pentru efectuarea comenzii, nu poate garanta calitatea absolută a serviciilor care nu sunt protejate de greșeli și eșecuri. Unele circumstanțe, în primul rând defecțiunile tehnice sau acțiunile/lipsa de acțiuni ale Partenerului, și altele pot împiedica și îngreuna executarea Comenzii. Utilizatorul este de acord că straus.mdnu este responsabil pentru calitatea produselor livrate, pentru întârzieri, eșecuri, livrare incorectă sau întârziată, ștergerea sau nepăstrarea oricărei informații personale ale Utilizatorului, precum și de eșecurile în sistemul de plăți.
 26. Utilizatorul este informat că atunci când realizează comanda la mai mulți Parteneri ai Furnizorului, livrarea acestor comenzi pentru Utilizator , în același timp, pot să nu coincidă.
 27. Utilizatorul poate individual să plaseze o comandă pe site sau prin apelare la telefonul Centrului de Contact al straus.md.
 28. Pentru a utiliza serviciile straus.mde necesar de a avea un calculator sau un alt dispozitiv cu acces la internet.
 29. În cazul efectuării comenzii, Utilizatorul poate efectua achitarea serviciilor prin următoarele moduri:
 30. să achite comanda în momentul primirii de la Furnizor în numerar, sau prin alte mijloace, oferite de straus.md, imediat după primirea comenzii.
 31. plătiți on-line pe site cu cardul bancar VISA / MasterCard cu ajutorul sistemului de plăți al băncii-partenere straus.md. Suma de retragere este costul Bunurilor și serviciilor de livrare
 32. Toate decontările între părți se fac în moneda Republicii Moldova (în lei moldovenești)
 33. În cazul refuzului Utilizatorului de Comandă, sau în cazul încălcării de către Partenerii straus.md a condițiilor de realizare a producției, inclusiv, dar nu limitându-se: în cazul refuzului unilateral de la realizarea producției, sau în cazul necorespunderii calității producției etc., Utilizatorul este obligat timp de 2 ore înainte de momentul livrării/primirii comenzii să informeze straus.md la adresa de e-mail [email protected] privitor la refuzul său, prezentând documente, ce confirmă achitarea Comenzii și să solicite restituirea banilor achitați.
 34. Achitarea banilor timp de 2 (două) zile din momentul achitării comenzii se efectuează de către Partenerii straus.md sau straus.md.
 35. După expirarea 2 (două) ore și în cazul că nu a primit straus.md mesajul Utilizatorului despre refuzul la comandă și restituirea banilor, comanda se considere executată, banii încasați nu se restituie.
 36. straus.md are dreptul să refuze Utilizatorului să perfecteze Comanda cu tipul achitării "în numerar" sau cu tipul "on-line", dacă Comenzile perfectate anterior ale Utilizatorului nu au fost livrate din vina lui. (De exemplu, dacă Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu a răspuns la telefon curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a refuzat comanda după ce a fost preparată, sau dacă Utilizatorul a indicat o adresă inexistentă pentru livrare, ș.a.).
 37. Utilizatorul confirmă, că nu va utiliza Serviciile în scopuri nelegitime, frauduloase, de asemenea nu va permite acest lucru nici persoanelor terțe. În timpul utilizării serviciilor, Utilizatorul garantează, că va respecta legislația Republicii Moldova.
 38. Utilizatorul nu poate copia, reedita, plasa, publica, introduce datele în bază, să demonstreze, corecteze, să modifice, să efectueze careva acțiuni cu conținutul site-ului.
 39. Utilizatorul acceptă să treacă procedura de înregistrare pe site, oferind informație veridică, exactă și completă despre sine la întrebările propuse în forma înregistrării, exprimând acordul cu condițiile Acordului, prin confirmarea poziției «Accept condițiile Acordului».
 40. În cazul prezentării de către Utilizator a informației neveridice sau straus.md are motive serioase de a presupune că imformația prezentată nu este corectă, nu este completă sau nu este exactă, straus.md are dreptul să întrerupă sau să anuleze înregistrarea utilizatorului și să-i refuze utilizarea serviciilor sale.
 41. La finisarea procesului de înregistrare Utilizatorul primește un login și o parolă pentru accesul în cabinetul personal, pentru care poartă răspundere pentru securitatea loginului și parplei sale, de asemenea pentru tot ce va fi efectuat pe straus.md cu loginul și parola sa.
 42. Utilizatorul acceptă, că este obligat să informeze imediat straus.md despre oricare caz de acces neautorizat (ne permis) cu loginul și parola sa și/sau despre oricare încălcare a securității.
 43. Utilizatorul acceptă că, toate Comenzile efectuate de el pe Site sunt autorizate și sunt supuse achitării.
 44. Utilizatorul, utilizând site-ul, confirmă acordul său la primirea conform datelor de contact indicate a mesajelor cu caracter informațional, de asemenea publicitate, în conformitate cu legea RM cu privire la publicitate nr.1227 din06.1997.
 45. Perfectând Comanda, Utilizatorul confirmă, că a luat cunoștință cu toate dispozițiile Acordului, înțelege toate condițiile, acceptă îndeplinirea lor și oferă Furnizorului drepturile, menționate în Acord, și se obligă să-și achite Comanda.
 46. Site-ul conține materiale, protejate de legislația cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, mărci comerciale sau alte materiale protejate prin lege, inclusiv, dar nu limitându-se: texte, fotografii, imagini grafice.
 47. În același timp întreg conținutul Site-ului este protejat cu drept de autor ca operă, creată ca operă colectivă în conformitate cu legislația Republicii Moldova cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
 48. straus.md îi aparține dreptul de autor la utilizarea conținutului Site-ului (inclusiv selectarea, plasarea, sistematizarea și modificarea datelor ce se conțin pe site-ul straus.md, de asemenea și datele inițiale), cu excepția cazurilor indicate separat în conținutul materialelor publicate pe site.
 49. Utilizatorul nu are dreptul să introducă modificări, să publice, să transmită persoanelor terțe, să participe la vânzare sau la cedare, să creeze produse derivate sau să utilizeze în alt mod, parțial sau total conținutul site-ului doar în scopuri legale.
 50. Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe site și să nu transmită nicăieri prin intermediul site-ului careva materiale de caracterul menționat în continuare:
 51. ce încalcă legislația, ce conțin amenințări și insulte, ce descreditează alte persoane, ce încalcă dreptul cetățenilor la viață privată și ordinea publică, cu character obscen.
 52. ce încalcă într-o măsură sau alta cinstea și demnitatea, drepturile și interesele altor persoane protejate de lege.
 53. care contribuie sau care conțin apeluri de incitare la ură religioasă, rasială și internațională, ce conțin încercări de ațîțare a urii și apeluri la violență.
 54. alte materiale, care încurajează alte persoane la comportament ilegal, ce prevede răspunderea penală, civilă și alte tipuri de răspundere sau în careva mod încalcă prevederile legislației.
 55. Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe straus.md și să nu transmită prin intermediul site-ului materiale, ce constituie publicitatea a careva mărfuri și servicii, fără primirea acordului exprimat al straus.md.
 56. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze straus.md pentru publicitate sau pentru alt tip de stimulare a mărfurilor și serviciilor în orice formă, inclusiv, dar nu limitându-se, stimularea utilizatorilor la înregistrarea la alt sistem de deservire interactivă.
 57. Utilizatorul se obligă să nu încarce, să nu plaseze sau să nu utilizeze în alt mod pe site careva materiale, protejate de legislația cu privire la proprietatea intelectuală (inclusiv drepturile de autor, legislația cu privire la mărcile comerciale), sau alte materiale protejate de lege fără de primirea acordului exprimat al deținătorului de drepturi asupra materialului protejat. În acest caz, sarcina probării faptului, că plasarea pe site a materialelor nu încalcă drepturile de autor, conexe și alte tipuri de drepturi ale persoanelor terțe asupra materialelor plasate, la fel responsabilitatea pentru plasarea ilegală este asumată de Utilizator.
 58. Utilizatorul recunoaște și acceptă că, serviciile straus.md și toate anexele necesare, legate de ele, conțin informație confidențială, care este protejată de către legislația națională și internațională cu privire la proprietatea intelectuală. Utilizatorul acceptă să nu modifice, să nu vândă și să nu răspândească contentul și programele, în întregime sau pe părți.
 59. Furnizorul se obligă să presteze serviciile de livrare, în conformitate cu Comanda făcută de Utilizator.
 60. Furnizorul nu duce răspundere de veridicitatea, actualitatea și complexitatea asortimentului Partenerilor.
 61. Furnizorul nu duce răspundere pentru calitatea produselor furnizate, pentru eșecurile de funcționare a Site-ului.
 62. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului se prelucrează în conformitate cu legea «cu privire la protejarea datelor personale» 133, din 08.07.2011.
 63. La înregistrarea pe site-ul straus.md, Utilizatorul prezintă următoarea informație: Prenumele, adresa, poșta electronică, numărul telefonului de contact, adresa livrării mărfii.
 64. Prezentând datele sale personale la înregistrarea/perfectarea comenzii pe straus.md Utilizatorul își dă acordul la prelucrarea lor de către straus.md, inclusiv și în scopul executării de către straus.md a obligațiunilor față de Utilizator în limitele Acordului de utilizare dat, de informare a Utilizatorilor privitor la serviciile sale de promovare de către straus.md a mărfurilor și serviciilor, efectuarea sondajelor electronice și sms, controlul acțiunilor de marketing, suportul clienților, organizarea furnizării mărfii Utilizatorilor, petrecerea tombolelor cu premii între Utilizatori, verificarea satisfacției Utilizatorului, și de asemenea a calității serviciilor prestate de către serviciul de. Nu este considerată drept încălcare oferirea de către straus.md a informației partenerilor, agenților și persoanelor terțe, ce acționează în baza contractului cu straus.md, pentru executarea obligațiunilor fașă de Utilizator.
 65. Utilizatorul, acceptând condițiile Acordului, își dă acordul său concret, informat și conștient la prelucrarea datelor sale personale de către Furnizor, în conformitate cu legea RM cu privirea șa protecția datelor cu caracter personal.
 66. Drept prelucrare a datelor cu caracter personal este considerată rice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
 67. straus.md are dreptul să transmită mesaje informaționale, inclusiv de publicitate, la poșta electronică și la telefonul mobil al utilizatorului cu acordul lui. Utilizatorul are dreptul de a refuza la primirea informației de publicitate și a altei informații fără a da explicații privitor la cauza refuzului. Mesajele despre deservire, care îl informează pe Utilizator despre comandă și etapele prelucrării ei, se transmit automat și nu pot fi anulate de către Utilizator.
 68. Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor personale se efectuează prin trimiterea mesajului la adresa [email protected] sau prin redactarea profailului Utilizatorului.
 69. straus.md are dreptul să utilizeze tehnologia «cookies». «Cookies» nu conține informație confidențială, și straus.md are dreptul să transmită informația despre «cookies» Partenerilor, agenților și persoanelor terțe, care au acorduri încheiate cu straus.md, pentru executarea obligațiunilor față de Utilizator și în scopuri de statistic și optimizare a mesajelor de publicitate.
 70. straus.md primește informația despre ip-аadresa vizitatorului site-ului www.straus.md Informația dată nu se utilizează pentru identificarea persoanei vizitatorului.
 71. straus.md nu poartă răspundere pentru datele prezentate de către Utilizator pe site în formă de acces liber.
 72. straus.md are dreptul de a efectua înregistrarea convorbirilor telefonice cu Utilizatorul. În acest caz straus.md se obligă: să împiedice tentativele de acces nesancționat la informația, primită în urma discuțiilor telefonice, și/sau transmiterea ei persoanelor terțe, ce nu au o legătură nemijlocită cu executarea comenzii conform p. 7) art. 11 a legii «Cu privire la accesul la informație».
 73. Datele, plasate pe Site sau în baza de date a Site-ului, sunt proprietate a Furnizorului, și sunt protejate de legislația cu privire la drepturile de autor și conexe și secretul comercial și despre protecția datelor cu caracter personal a RM.
 74. Datele, care aparțin Furnizorului, nu pot fi înstrăinate în nici un fel oricărei persoane fizice sau juridice, fără de acordul prealabil în scris al Furnizorului.
 75. În cazul încălcării de către Utilizator a Acordului, Furnizorul este în drept să întrerupă, să limiteze sau să închidă complet accesul Utilizatorului la Servicii. Închiderea prestării Serviciilor nu îl limitează pe Furnizor în alte măsuri și drepturi.
 76. Textul Acordului poate fi modificat fără vre-o informare specială. Modificările vor fi publicate pe Site. Acordul modificat intră în vigoare la expirarea a 3 (trei) zile din momentul plasării lui, daca nu este prevăzut altfel de către Acordul modificat. Varianta valabilă a Acordului întotdeauna este pe Site, pe adresa www.straus.md.
 77. Acordul dat este reglementat de către legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 78. Toate disputele privitor la Acord se soluționează conform normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.
 79. Nimic din Acord nu poate fi înțeles ca instituire între Utilizator și straus.md a relațiilor de agenție, relații de parteneriat, relații de activitate comună, relații de angajare personală, sau a altor relații, care nu sunt prevăzute direct de către Acordul dat.

Descarcă aplicația

Prin aplicație este mai ușor să faci comandă, ne pasă de timpul tău!

Get on app store
Get app on google Play

Urmărește-ne pe

icon

Informație

Despre noiDevino partener StrausDevino angajat Straus